Giới thiệu

Công ty CPNN Sông Con có tiền thân với các tên gọi:

– Ngày 25/12/1955 có tên gọi là Nông trường Quốc doanh Sông Con
– Ngày 26/07/2010: đổi tên thành công ty TNHH NN Sông Con
– Tháng 02/2016: đổi tên thành công ty TNHH MTV NN Sông Con
– Ngày 08/08/2018: đổi tên thành công ty CPNN Sông Con.

Công ty CPNN Sông Con được thành lập dựa trên cơ sở cổ phần hóa công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Con.

Công ty được thành lập nhằm mục tiêu:

 • Không ngừng nâng cao lợi ích Công ty, các cổ đông và người lao động
 • Tăng tích lũy sản xuất kinh doanh của công ty;
 • Huy động và sử dụng các nguồn lực để tổ chức sản xuất có hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tình thần cho người lao động, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.
 • Hoàn thành mọi nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
  Ngành nghề kinh doanh:
 • Trồng cây cao su;
 • Sản xuất sản phẩm khác từ cây cao su;
 • Trồng cam và cây ăn quả;
 • Trồng cây mía
 • Sản xuất phân bón;
 • Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp;
 • Chế biến và bảo quản rau quả.
  TRAO ĐI CHẤT LƯỢNG, NHẬN LẠI NIỀM TIN