Tin tức

THÔNG BÁO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

                                                          Kính gửi: Qúy cổ đông HĐQT và Ban giám đốc gửi tới quý cổ đông thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (file đính kèm). Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ diễn ra vào lúc 7h giờ ngày 25 …

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Ban lãnh đạo Công ty gửi tới Quý cổ đông bản "báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022" (file đính kèm) Kính chúc Quý cổ đông sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc! Trân trọng .báo-cáo-quản-trị-6-tháng-đầu-năm-2022-NN_signed-1 …

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con kính gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (file đính kèm)scan-bctc-đã-kiểm-toán-2021_signed (1). Năm qua, nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, của các bộ phận đội, xưởng, văn phòng công ty đã gặt hái được một số chỉ tiêu đáng ghi …

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Sông Con, ngày 11/03/2022 - Hội Đồng Quản Trị Công ty CPNN Sông Con - SCA vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 "về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022" và thông báo số 01/TB-GĐ "về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên …

Báo cáo quản trị công ty CPNN Sông Con 2021

Công ty CPNN Sông Con kính gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo quản trị năm 2022 (file đính kèm). Trân trọng! Báo cáo quản trị 2021-Công ty CPNN Sông _signed …

Thông báo về việc thu hồi nợ nghĩa vụ và trả lời ý kiến, kiến nghị của hộ lao động nhận khoán đất

  Vừa qua, Ban giám đốc công ty ra thông báo: Số 105/TB-CTCPNNSC "về việc thu hồi nợ đầu tư, nợ nghĩa vụ năm 2018,2019,2020 đối với ông Phan Duy Sinh-Hộ nhận khoán đất sản xuất tại đôi Thái Yên Phong" với tổng sổ tiền hộ gia đình ông Phan Duy Sinh phải nộp cho đơn vị Thái Yên …

NHỮNG NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021

NHỮNG NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021

Để hưởng ứng tháng công nhân năm 2021, công đoàn Nganh NNPTNT Nghệ An, kết hợp với công đoàn công ty CPNN Sông Con tổ chức chương trình "giải nhiệt mùa hè" dành cho các đoàn viên công đoàn, lao động sản xuất trên địa bàn công ty vào ngày 26/05/2021 Đây là một hoạt động thiết thực mang nhiều ý …

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào ngày 29/04/2021 tại hôi trường nhà văn hóa xã Tân Phú, công ty CPNN Sông Con đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ       thường niên năm 2021. Cuộc họp thông qua một số nội dung quan trọng như: Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch 2021; báo cáo tài chính năm …

GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BCTC NĂM 2020

Công ty CPNN Sông Con gửi tới Quý cổ đông bản giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty Kiểm toán đối với BCTC năm 2020. Ý kiến ngoại trừ của KTV đưa ra đối với BCTC năm 2020, công ty đã giải trình rõ ràng, hai bên thống nhất ngoại trừ ý kiến này ra, tất cả các mục trong BCTC năm 2020 đều phản ánh …