Thành tích

Với bề dày lịch sử cung với sự cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty CPNN Sông Con đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức phong tặng nhiều huân chương, kỉ niệm chương, bằng khen,..

  • 01 Huân chương lao động hạng 2;
  • 01 huân chương lao động hạng 3;
  • Bằng khen của BHXH tỉnh đã thực hiện tốt chính sách BHXH;
  • Kỉ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • Và nhiều vằng khen của sở, ban ngành khác,..