Liên hệ

Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con

Địa chỉ: xóm Tân Thái, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 02386.518.109 – 0944.279.600

Email: vtnongnghiepsongcon@gmail.com