CÙNG NÔNG NGHIỆP SÔNG CON CHUNG TAY CHỐNG “CÔ – VÍT”

Thật đáng vui mừng khi trong thời điểm dịch COVID-19 có nhiều diễn biến tốt hơn. Toàn thể cán bộ nhân viên tại công ty vẫn luôn chung sức đồng lòng, cùng vượt qua khó khăn, cùng chinh phục thử thách, đồng hành cùng công ty.

Để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết, và cũng là điều mà chúng xin đảm bảo, đó chính là :”Luôn cố gắng mang lại môi trường làm việc tốt nhất, điều kiện cuộc sống cao nhất cho anh em. Chúng tôi cam kết không cắt giảm nhân sự, không nợ lương, giảm lương của nhân viên bất chấp mùa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hay gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế như hiện nay.”

Là mỗi cán bộ, công nhân viên trong công ty, chúng ta đủ cơ sở để có thể luôn vui vẻ, làm tốt công việc, trở thành những con người hạnh phúc!

Vừa qua, Công Đoàn công ty cũng đã vận động cán bộ, công nhân, nhân viên trong toàn công ty góp quỹ để chung tay chống lại giặc “Cô – Vít”.

Chúng ta hãy cũng đồng lòng để đại dịch đi qua, người người nhà nhà yên tâm về sức khỏe lẫn công việc/