HỒ SƠ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Kính gửi: Quý cổ đông.

Ngày 25/4/2023 tại phòng họp Công ty CPNN Sông Con đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Tại cuộc họp đã thông qua các bản báo cáo, tờ trình trong dự thảo đề ra và nhận sự sự nhất trí cao của các cổ đông. Cũng tại kì họp này, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu ra HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2023-2028 (tài liệu vui lòng xem file đính kèm). Với một nhiệm kỳ mới, hy vọng chúng ta sẽ có những bước tiến mới; mang lại hiệu quả kinh tế toàn toàn thể công nhân sản xuất và người lao động.

Đại hội đã qua, kính chúc Quý cổ đông sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc.

Trân trọng!

Hồ sợ cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.1

hồ sợ cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.2

Hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.3

Hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.4