Hội nghị người lao động công ty năm 2020

Vừa qua, được sự phối hợp của các Phòng Ban, công ty CPNN Sông Con đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020 vào ngày 17/03/2020
Với sự tham dự của Đại diện lãnh đạo Sở NN Đ/C: Hoàng Ngĩa Hiếu – GĐ Sở; Đ/C: Phú Văn Lĩnh – Chủ tịch Công đoàn nghành; các Đại diện của 2 địa phương xã Tân Phú và Tân Long; Trưởng, Phó phòng ban trong công ty cùng Đại biểu người lao động hội nghị đã thành công tốt đẹp.
Hội nghị đã triển khai nội số nội dung:
– báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của công ty;
– báo cáo thực hiện TƯLĐTT; Nội quy lao động; CĐCS và công tác thi đua – khen thưởng; BC Tổng hợp ý kiến từ HN CNNLĐ các đơn vị;
– báo cáo công khai tài chính năm 2019 (dán công khai);
Hội nghị đã được thông qua có quyết định số 10/QĐ-CT ngày 18/03/2020 của Giám đốc về việc ban hành Nghị quyết, Nội quy lao động; Cơ chế chính sách, Quy chế quản lý điều hành năm 2020/