HỒ SƠ CUỘC HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Qúy cổ đông

Ngày 25/4/2024. Tại phòng họp công ty CPNN Sông Con đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 

Buổi họp đã được tổ chức trang trọng, đúng luật, đúng nội dung và nhận được sự thống nhất cao của tất cả các cổ đông có mặt tại buổi họp. 

Nội dung cuộc họp trân trọng xem file đính kém

Đại hội đã qua, kính chúc Quý cổ đông sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc.

Trân trọng!

nội quy, quy chế. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh

Các loại tờ trình