THÔNG BÁO CHUẨN BỊ HỒ SƠ HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021

THÔNG BÁO:

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, công ty CPNN Sông Con gửi đến quý cổ đông tài liệu “Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng thường niên năm 2021” và “Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. (file ảnh đính kèm).

Vậy công ty xin gửi tới quý cổ đông và mọi người thông báo này.

Trân trọng!