THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ DỜI NGÀY HỌP ĐHĐCĐ 2022

Kính gửi Quý cổ đông;

HĐQT ra thông báo về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thay đổi thời gian cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Chi tiết file đính kèm.

Trân trọng!

.chốt-ds-cổ-đông-và-dời-lịch-họp-ĐHĐCĐ-20