Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Ban lãnh đạo Công ty gửi tới Quý cổ đông bản “báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022” (file đính kèm)

Kính chúc Quý cổ đông sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc!

Trân trọng

.báo-cáo-quản-trị-6-tháng-đầu-năm-2022-NN_signed-1