ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 06/05/2022, công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại phòng họp công ty. Buổi họp đã được tổ chức trang trong, đúng luật, đúng nội dung và nhận được sự thồng nhất cao của tất cả các cổ đông có mặt tại buổi họp.

Nội dụng cuộc họp vui lòng xem file đính kèm!

Mong năm 2022 sẽ là một năm bứt phá hơn nữa của công ty CPNN Sông COn.

Kính gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới tất cả Quý cổ đông.

Trân trọng!HỌP DDHDDCDDTN 2022