BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty CPNN Sông Con kính gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo thường niên (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Trân trọng!

!báo cáo thương niên 2022-1-đã nén_signed

Báo cáo thường niên 2022-2-đã nén_signed