HỒ SƠ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý cổ đông.

Ban lãnh đạo công ty gửi tới quý cổ đông bộ tài liệu chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 sẽ diễn ra vào lúc 7h00′ ngày 29/04/2021 tại hội trường văn hóa xã Tân Phú. Rất mong sự có mặt đầy đủ của quý cổ đông.

Trân trọng!

HOP DHDCD THUONG NIEN 01 HOP DHDCD THUONG NIEN 02 HOP DHDCD THUONG NIEN 03